Phim Jackie Chan Collection1.Snake and Crane Arts of Shaolin - Quyền Tinh (1978)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/snake-and-crane-arts-of-shaolin-1978.yycd8.html

https://vip.opstream14.com/share/0d99a0d50f46761ed5f1d32e22783d2a

Dự phòng

2.Hidden Strike (2023)

https://vip.opstream15.com/share/a7c1543e35a5fbc383363e39ccb7701d

https://vidsrc.to/embed/movie/tt6879446

Dự phòng

3.Ride On - Tinh Linh Long Mã (2023)

https://vip.opstream11.com/share/faf05894ccc2cf4e7ac91178cf39a95b

https://vidsrc.to/embed/movie/tt15430628

Dự phòng

4.Magnificent Bodyguards (1978)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/magnificent-bodyguards-1978.yy0it.html

5.Winners Sinners - Kẻ Thắng Người Thua (1983) 

https://vip.opstream14.com/share/9e4f7d7b2e283f464766cb66dbd50a8e

Dự phòng

6.Snake Fist Fighter (1973)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/snake-fist-fighter-1973.ytec0.html

7.Thunderbolt - Phích Lịch Hỏa (1995)

https://vip.opstream14.com/share/dbd0ff34821a2eecbc2826e03a6809ed

Dự phòng

8.The Killer Meteors (1976) 

https://ww1.streamm4u.ws/movies/the-killer-meteors-1976.yi9yf.html

Dự phòng

9.Half a Loaf of Kung Fu - Nhất Chiêu Bán Thức Sấm Giang Hồ (1978)

https://vip.opstream14.com/share/6041ef06e090787195a16cbb1acd5bf3

https://ww1.streamm4u.ws/movies/half-a-loaf-of-kung-fu-1978.y0dfi.html

Dự phòng

10.Kung Fu Stuntmen (2020)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/kung-fu-stuntmen-2020.y0boa.html

11.1911 (2011)

https://vip.opstream14.com/share/8ad87141193af4b23555a38072fa9176

https://ww1.streamm4u.ws/movies/1911-2011.offf0.html

Dự phòng

12.The Knight of Shadows: Between Yin and Yang - Đại Chiến Âm Dương (2019)

http://vip.opstream12.com/share/2034597bbb4d4194e5ccb8a22d46fab2/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt7587984

Dự phòng

13.New Fist of Fury (1976) 

https://vip.opstream14.com/share/fc4241940cf55c0da3c75cec8770a72d

https://ww1.streamm4u.ws/movies/new-fist-of-fury-1976.odcf0.html

Dự phòng

14. Police Story 1 (1985)

https://vip.opstream15.com/share/eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69

Dự phòng

15. Police Story 2 (1988)

http://vip.opstream12.com/share/e5522f7ac7cd76f19b396595c9c25b40/

Dự phòng

16. Police Story 3 (1992)

https://vip.opstream11.com/share/b7bb35b9c6ca2aee2df08cf09d7016c2

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0104558

Dự phòng

17. Police Story 4 (1996)

http://vip.opstream12.com/share/d947c9ca81cef801cd8cd633c0e9b483/

Dự phòng

18. Police Story 5 (2004)

https://vip.opstream14.com/share/adb015f17cc59911788adb13ba65022f

Dự phòng

19. Police Story 6 (2013)

https://vip.opstream14.com/share/790ed1befbc24b257db60ed066b6d3cb

Dự phòng

https://khophimchilllt.net/cau-chuyen-canh-sat-2013

20. Shaolin Wooden Men (1976)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/shaolin-wooden-men-1976.od6ci.html

Dự phòng

21. Vanguard - Cấp Tiên Phong (2020) 

http://vip.opstream12.com/share/c4c28b367e14df88993ad475dedf6b77/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt9695722

Dự phòng

22. Little Big Soldier - Đại Binh Tiểu Tướng (2010)

http://vip.opstream12.com/share/439b968b83f96a704ad09bf8ffe2e91b/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt1319718

Dự phòng

23.  Fearless Hyena 1 - Tiểu Quyền Quái Chiêu (1979)

https://vip.opstream14.com/share/f90ea870c8cfa6c7a71d2f4684415f24

Dự phòng

24.  Fearless Hyena 2 - Tiểu Quyền Quái Chiêu (1983)

https://vip.opstream14.com/share/e44324e95c8c533a9216ad03ee0f6932

Dự phòng

25. Heart of Dragon - Trái tim của rồng (1985)

https://vip.opstream11.com/share/68264bdb65b97eeae6788aa3348e553c

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0091427

Dự phòng

26. The Hand of Death (1976)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/the-hand-of-death-1976.ob8b6.html

27.Shanghai Knights - Hiệp Sĩ Thượng Hải (2003)

https://vip.opstream14.com/share/92d5fa8416cc302fed931dc823d64de1

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0300471

Dự phòng

28. The Myth - Thần thoại (2005)

https://vip.opstream14.com/share/8065d07da4a77621450aa84fee5656d9

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0365847

Dự phòng

29. Dragons Forever - Rồng Bất Tử (1988)

https://vip.opstream11.com/share/766ebcd59621e305170616ba3d3dac32

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0093015

Dự phòng

30.The Fearless Hyena (1979)

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0079315

31. Mr. Canton and Lady Rose (1989)

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0098019

32.  Iron Mask - Long Ẩn Cơ Mật (2019)

https://vip.opstream14.com/share/6036353d75ff673c66334007ac14f0a6

https://vidsrc.to/embed/movie/tt6218010

Dự phòng

33.  To Kill with Intrigue (1977) 

https://ww1.streamm4u.ws/movies/to-kill-with-intrigue-1977.o787c.html

Dự phòng

34. Project A 2 (1987) 

https://vip.opstream11.com/share/df9028fcb6b065e000ffe8a4f03eeb38

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0092501

Dự phòng

35.City Hunter - Thợ Săn Thành Phố (1993)

http://vip.opstream12.com/share/e71b01a76dd61177e2dbfa7345b8e6de/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0103950

Dự phòng

36. The Young Master (1980)

https://vip.opstream10.com/share/2475c20d9e9a1aaee80dcbc4e6316157

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0081499

Dự phòng

37.Battle Creek Brawl - Sát thủ hào (1980)

https://vip.opstream11.com/share/674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0080436

Dự phòng

38. Railroad Tigers - Biệt Đội Mãnh Hổ (2016)

http://vip.opstream12.com/share/c1082e40d6bd5c5d64f2ccb8f73cea5c/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt4687848

Dự phòng

39. Around the World in 80 Days - 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới (2004)

http://vip.opstream12.com/share/5b1e2ac88089bded4f4926a74b303bab/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0327437

Dự phòng

40. Skiptrace - Tẩu Thoát Ngoạn Mục (2016)

https://vip.opstream15.com/share/e113bb92c69391dd39e2488f9f588382

https://vidsrc.to/embed/movie/tt2238032

Dự phòng

41. The Foreigner - Kẻ Ngoại Tộc (2017)

http://vip.opstream12.com/share/dbf138511ed1d9278bde43cc0000e49a/

https://vidsrc.to/embed/movie/tt1615160

Dự phòng

42. Who Am I - Tôi là ai (1998)

https://vip.opstream14.com/share/baf8e7cbb6547147157bd4aed7d77e47

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0127357

Dự phòng

43.Rush Hour 1 - Giờ Cao Điểm (1998)

https://vip.opstream12.com/share/56c51a39a7c77d8084838cc920585bd0

Dự phòng

44.Rush Hour 2 - Giờ Cao Điểm (2001)

https://vip.opstream12.com/share/60495b4e033e9f60b32a6607b587aadd

Dự phòng

45.Rush Hour 3 - Giờ Cao Điểm (2007)

https://vip.opstream12.com/share/861578d797aeb0634f77aff3f488cca2

Dự phòng

46. Bleeding Steel - Quả Tim Thép (2017)

https://vip.opstream12.com/share/1d4bf338b9f623355c3dfc9f20aa2b53

https://vidsrc.to/embed/movie/tt5813366

Dự phòng

47. The Medallion - Huy Hiệu Rồng (2003)

https://vip.opstream12.com/share/24402d5ee440a37f41903da55be81848

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0288045

Dự phòng

48. The Accidental Spy - Đặc vụ mê thành (2001)

https://vip.opstream16.com/share/eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0271946

Dự phòng

49. Spiritual Kung Fu (1978)

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0078128

50. - Wheels on Meals - Quán ăn lưu động (1984)

https://vip.opstream16.com/share/dd055f53a45702fe05e449c30ac80df9

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0087578

Dự phòng

51. The Protector (1985)

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0089847

Dự phòng

52.  Armour of God 1 (1986)

https://vip.opstream11.com/share/bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0091431

Dự phòng

53. Armour of God 2: Operation Condor - Kế hoạch Phi Ưng (1991)

https://vip.opstream12.com/share/be767243ca8f574c740fb4c26cc6dceb

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0099558

Dự phòng

54. Twin Dragons - Rồng Sinh Đôi (1992)

https://vip.opstream12.com/share/cefa4e5ffdb1f7c3a39e51f105a83109

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0105399

Dự phòng

55. Dragon Attack (1983)

https://ww1.streamm4u.ws/movies/dragon-attack-1983.ywc9.html

56. Drunken Master 1 - Túy Quyền (1978)

https://vip.opstream12.com/share/eba7fcab4a6903ad17ca2e5aa70d6f6c

Dự phòng

57. Drunken Master 2 - Túy Quyền (1994)

https://vip.opstream14.com/share/4aa01bbc62f8ed53379dc362ea14e558

Dự phòng

58. Snake in the Eagle's Shadow - Xà Hình Điêu Thủ (1978)

https://vip.opstream14.com/share/0189eee3401cf07ec0bb15b54859d25e

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0078252

Dự phòng

59.  Shanghai Noon - Trưa Thượng Hải (2000)

https://vip.opstream14.com/share/1649f854581e9c03bc2c4e06023c5b99

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0184894

Dự phòng

60. Gorgeous - Bản Lĩnh Đàn Ông (1999)

https://vip.opstream14.com/share/efad653e1abded64a74417c531cdca0f

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0184526

Dự phòng

61. KungFu Yoga (2017) 

https://vidsrc.to/embed/movie/tt4217392

62. Crime Story - Câu Chuyện Tội Phạm (1993)

https://vip.opstream12.com/share/cc073c2619c2b1dba60b509cd5b5f9f6

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0108656

Dự phòng

63. Dragon Strike (1982)

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0084266

Dự phòng

64.  The Karate Kid - Siêu nhí Karate (2010)

https://vip.opstream14.com/share/1b141c19b8516ff9a26065d66ecd7146

https://vidsrc.to/embed/movie/tt1155076

Dự phòng

65. Rumble in the Bronx - Náo Loạn Phố Bronx (1995)

https://vip.opstream14.com/share/2b1a9e41c7cb15669337c1a583af31f8

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0113326

Dự phòng

66. Dragon Blade - Thiên Tướng Hùng Sư - Kiếm Rồng (2013)

https://vip.opstream12.com/share/175b0230afbb0ad5a51a2c70b9c768df

Dự phòng

67. The Spy Next Door - Gián Điệp Vú Em (2010)

https://vip.opstream12.com/share/21ca6d0cf2f25c4dbb35d8dc0b679c3f

https://vidsrc.to/embed/movie/tt1273678

Dự phòng

68. Mr. Nice Guy - Chàng trai tốt bụng (1997)

https://vip.opstream12.com/share/e78e39ea372dddd546988c1f8e7bd0cb

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0117786

69. The Forbidden Kingdom - Vua Kungfu (2008)

https://vip.opstream10.com/share/bd6226970e9ffbc8305184d53e5dcd99

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0865556

Dự phòng

70. The Tuxedo - Điệp Viên Bất Đắc Dĩ (2002)

https://vip.opstream14.com/share/1067186e81115b17ee94a90f1a4c124c

https://vidsrc.to/embed/movie/tt0290095

Dự phòng

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget